Névjegyzék

személyek a kárpátaljai magyar baptista misszióban
A

ALEXOVICS GYÖRGY (1880-1970) » lelkipásztor
ANDRÁSKÓ MIHÁLY » megyei vezető (főpresbiter)
ÁDÁM FERENC » a nagydobronyi hitközség elnöke

B

BABINEC TAMÁS » diakónus
BACSKAI IRMA » a LÍDIA leányegylet elnöke
BACSKAI LÁSZLÓ » pénztáros
BAK BÉNI » lelkimunkás
BAKOS IMRE, ifj. » diakónus
BAKOS JÓZSEF » lelkimunkás
BALKÓ MIHÁLY, ifj. »
BARKASZI BÉLA » a munkácsi baptista hitközség elnöke
BATÓ TIBOR » lelkipásztor
BENDA GÁBOR » lelkimunkás
BERTALAN SÁNDOR (1884-1912) » lelkipásztor
BÍRÓ SIMON » prédikátor
BODÓCZKI ANTAL » misszionárius
BORBÁS SÁNDOR (1883-1966) » evangélista lelkipásztor
BRASSOVÁNYI ANTAL (1848-) » 
BRÁNYIK IVÁN » szabadkeresztyén vezető
BRETZ EMIL »
BRETZ GUSZTÁV »
BULECA JÁNOS » a munkácsi baptista hitközségben ellenőr

C

CIDOR LAJOS » lelkipásztor
CZINE FERENC »
CSEH JÁNOS » 
CSOPJÁK ATTILA (1853-1934) » a Magyarországi Baptista Hitközség első elöljárója
CSORBA BALÁZS » ruszin misszió
CSORBA LÁSZLÓ » ruszin misszió
CSORDÁS MIKLÓS » bibliaárus

D

DANKÁNICS JÁNOS » prédikátor
DESZENY SAS SÁNDOR » lelkimunkás, a kígyósi gyülekezet egyik alapító tagja
DESKÓ PÉTER » a zápszonyi gyülekezet egyik alapító tagja

G

GERICS JÁNOS » diakónus
GERWICH GYÖRGY (1871-1952) » lelkipásztor

H

HALÁSZ ATTILA és LÍDIA » misszionárius házaspár, gyerek- és ifjúsági szolgálat
HALÁSZ JÓZSEF » igehirdető, ügyintéző 
HARTÓ DÁVID (-1914) »

J

JAKUBOVICS KATALIN (1952-2005) » gyerek- és ifjúsági szolgálat

K

KANIZSAI BERTALAN » gyülekezeti vezető
KATONA LÁSZLÓ » lelkipásztor
KÁNTOR FERENC, id. (1871-1945) » a nagydobronyi körzet vezetője
KÁNTOR FERENC, ifj. » lelkipásztor
KÁNTOR GÉZA » lelkipásztor helyettes
KELEMEN ANTAL » a misszió bizottság tagja és a munkácsi baptista hitközség pénztárosa
KELEMEN SZABOLCS DÉNES »  a beregszászi járás vezetője
KIS FERI JÁNOS » a misszió bizottság tagja
KOCSIS ÁRPÁD » lelkimunkás
KOCSIS BÉLA » gyülekezeti vezető
KOHUT GYÖRGY » lelkipásztor
KOLOZS JÓZSEF » prédikátor
KOTA JÓZSEF » prédikátor
KOVÁCS FERENC (1912-2002) »  lelkipásztor
(UGRAI) KOVÁCS IMRE (1903-1991) » lelkipásztor
K. TÓTH JÓZSEF » lelkipásztor
KUTYIK TÍMEA » misszionárius, gyerek- és ifjúsági szolgálat

L

(KÖRÖSI) LÁSZLÓ IMRE, dr. (1949-) » lelkipásztor
LÁSZLÓ SÁNDOR » diakónus
LESKÓ LÁSZLÓ » a munkácsi baptista hitközség jegyzője
LÓRENCZ JÁNOS » gyülekezeti vezető
LŐRINC GYŐZŐ » lelkipásztor
LŐRINC KORNÉL » gyülekezeti vezető

M

MEZŐ FERENC » a misszió bizottság tagja és a “Tiszavidéki Szövetség” pénztárosa
MÁNDI BEKE ENDRE » bibliaárus
MARKÓ MIHÁLY (1880-1959) » lelkipásztor
MOCSÁRKÓ MIHÁLY (1906-1970) » megyei vezető, főpresbiter
MOLNÁR EDE (1935-2019) » gyülekezeti vezető
MOLNÁR BERTALAN (1905-1981) » a beregszászi körzet vezetője
MOLNÁR GÁBOR »
MOLNÁR SÁMUEL  (-1944) » gyülekezeti vezető
MÓNUS JÁNOS » evangélista

N

NAGY ANTON » lelkipásztor
NAGY BÉLA (1929-) » gyülekezeti vezető
NAGY CSABA » a beregszászi járás vezetője
NAGY IMRE » lelkimunkás, a zápszonyi gyülekezet egyik alapító tagja
NAGY ISTVÁN (1945-2019) » gyülekezeti vezető
NAGY-KASZA DÁNIEL » lelkipásztor
NASKÓ JÓZSEF » vasárnapi iskolai tanító
NEHRÓ BÁLINT » a beregszászi járás vezetője
(ÓCSAI) NAGY PÁL (1877-1954) » lelkipásztor

O

OROSZ ZSIGMOND » gyülekezeti vezető, a zápszonyi gyülekezet egyik alapító tagja

P

PAPP KÁROLY » a misszió bizottság tagja
PETRICSKA JÁNOS » a munkácsi baptista hitközség titkára
PJATKÓ JÁNOS » a munkácsi baptista hitközség alelnöke
PIROCH JÁNOS » 
POPOVICS JÁNOS » lelkimunkás
PROCHÁZKA, JINDŘICH, dr. (1890-1961) » teológus, lelkipásztor

R

RÉVÉSZ LÁSZLÓ » evangélista
RÓZSA ERNŐ (1887-1987) » evangélista

S

SIMON JÓZSEF » gyülekezeti vezető
SOMOGYI IMRE, dr. » 
SOMOGYI SÁNDOR » prédikátor
STUMPF JENŐ MENYHÉRT (1878-1929) » a kárpátaljai baptista hitközség alapítója és vezetője
STUMPF JENŐ BÉLA (1902-2005) » a kárpátaljai baptista hitközség vezetője
STEINER ISTVÁN » 
STEFURA ERZSÉBET (1913-1975)» Munkácson született baptista költőnő. 
STEFURA MIHÁLY » ruszin misszió

Sz

SZADVÁRI DEMETER » gyülekezeti vezető, a munkácsi baptista hitközségben ellenőr
SZLATKY DÁNIEL »
SZIKSZAI KÁLMÁN (1939-) » a beregszászi járás vezetője
SZŰCS ÁDÁM » az eszenyi körzet állandó lelkimunkása
SZŰCS IMRE (1866-1932) » evangélista, lelkipásztor

T

TÁRCZY JÓZSEF (1905-1998) » szabadkeresztyén vezető
TISZA PÁL » a munkácsi gyülekezet előljárója
TOMPA JÁNOS » lelkimunkás
TÓTH GÁBOR » misszionárius
TÓTH IMRE » gyülekezeti vezető
TÓTH JÓZSEF » gyülekezeti vezető
TÓTH JÓZSEF, ifj. »
TÓTH LAJOS »
TROHÁK ERZSÉBET » a LÍDIA leányegylet elnöke
TROHÁK JÓZSEF » gyülekezeti vezető
TROHÁK JÓZSEFNÉ » a nőegylet elnöke
TYAHÚR JÁNOSNÉ » vasárnapi iskolai tanító és a nőegylet alelnöke

V

VARGA ATTILA » misszionárius
VARGA JÓZSEF (1870-1935) » lelkipásztor
VASKÓ JÓZSEF » 
VASS BÁLINT » lelkimunkás
VÉGSŐ GYÖRGY » prédikátor
VÉGH GYÖRGY » lelkimunkás, a kígyósi gyülekezet egyik alapító tagja
VIDA SÁNDOR »
VINCE LÁSZLÓ » lelkimunkás

KÉRÜNK, TÁMOGASD TE IS A BEREGSZÁSZI IMAHÁZ FELÚJÍTÁSÁT!